Administracija

Mokyklos direktorius

Vaidas Bacys

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aušra Garškienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Stasys Gabrielaitis

Mokyklos sekretorė

Greta Škikūnienė

Kontaktai:
Tel. (8 41) 55 91 81
El. p. mokykla@aukstelke.lt