Mokymosi sėkmė ir džiaugsmas – kiekvienam vaikui

9 Geg 2018

Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 16 Lietuvos mokyklų, pakviestų prie jo prisijungti.  Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi bei žengia naują žingsnį. Per dvejus projekto įgyvendinimo metus mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai.  Kas mūsų laukia?

  • Pačioje projekto pradžioje mokykloje bus atliekamas išsamus tyrimas, kad galėtume identifikuoti sritis, kurias reikėtų tobulinti. Nuorodas ir kvietimą užpildyti apklausos anketas netrukus gaus visi mokyklos mokytojai, mokiniai nuo 3 klasės bei jų tėveliai.
  • Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą.
  • Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė, teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.
  • Projekto metu bus stebima ir tiriama mokyklos pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.

Projektą įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.Gražių švenčių

30 Kov 2018

Dirvonai nupliko.
Ištirpo skrebučiai.
Sulaukėm Velykų,
Atrieda margučiai…

Pelėdžiukų grupės vaikai Jums linki ramių, saulėtų, spalvingų Šv. Velykų 🙂

 

Gerosios patirties sklaida

24 Sau 2018

Vos po poros metų visi šalies pradinių klasių mokiniai mokysis programavimo, algoritmavimo, kitų informatikos sričių. Mūsų mokykla yra tarp dešimties mokyklų, kurios kuria ir jau dabar išbando naująjį turinį. 2018-01-24 d. mokyklos pradinių klasių mokytojai pasidalino su Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojais įgyta patirtimi apie informatikos integravimą. Dėkojame 3-4 klasės mokiniams Andrėjai, Benui, Eglei už pagalbą.Seimo Pirmininko vizitas

23 Sau 2018

Mūsų mažuosius darželio gyventojus aplankė ne tik Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, bet ir LR Seimo Pirmininkas V. Pranskietis bei Seimo Pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė. Svečiai apžiūrėjo ką tik įrengtą modulinį korpusą. Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pažymėjo, jog tai yra naujovė. Tokie moduliniai korpusai greitai pastatomi ir padeda spręsti patalpų trūkumo problemą mokyklose.
LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranskietis palinkėjo laimingos vaikystės šiose patalpose žaidžiantiems vaikams ir padovanojo simbolinę dovanėlę.Matematikos mokys pritaikydami Suomijos praktiką

16 Sau 2018

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Šio projekto tikslas – sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 metų vasaros jį išbandyti dešimtyje mokyklų.

Sausio 11 dieną mokykloje viešėjo VU informatikos profesorė Valentina Dagienė, Suomijos Turku universiteto doktorantas Einari Kurvinenas bei Ugdymo plėtotės centro specialistas Vaidotas Kinčius.

Vizito metu buvo pristatyta ViLLE mokymosi aplinka, kur informatikos gebėjimai ugdomi kartu su matematikos mokymu. Mokiniai sprendžia daug įvairaus tipo uždavinių, kurių dalis – rutininiai, testų pobūdžio, bet dauguma – dinamiški, interaktyvūs, žaidybiniai. Aplinka nuolat tiriama (atliekama analitika, statistika), vyksta mokyklų ir mokytojų bendradarbiavimas. Atlikus tyrimus, pastebėta, kad ViLLE užtenka naudoti vieną pamoką per savaitę ir jau galima pastebėti geresnių matematikos rezultatų. Daugiau kaip pusė Suomijos mokyklų naudojasi ViLLE ugdymo procese.

Mokiniams patiko dinamiškos, interaktyvios, žaidybinės užduotys. Nuo šiol Aukštelkės mokinių pasiekimai virtualioje mokymosi aplinkoje bus stebimi ir Suomijoje.

 Gerosios patirties sklaida

22 Lap 2017

Lapkričio 17 d. Specialiosios pedagogikos magistrantūros studijų programos studentams studijų dalyko „Inkliuzinio ugdymo filosofija“ paskaita vyko ne auditorijoje, o nedidelėje Šiaulių rajono Aukštelkės mokykloje-daugiafunkciniame centre. Mokyklos vadovai ir mokytojai pasidalino patirtimi, kaip organizuojamas mokyklos gyvenimas ir ugdymas(is) siekiant kiekvieno mokinio aktyvaus įsitraukimo ir pažangos.

Mokykloje taikomi inovatyvūs vadybiniai sprendimai leido suprasti, kaip kuriama mokyklos politika ir praktika grįsta Geros mokyklos koncepcija ir inkliuzinio ugdymo vertybėmis. Buvo pateikta puikių pavyzdžių, kaip taikyti inovatyvius metodus pamokose, įtraukti mokinius į tyrinėjimu grįstą mokymąsi organizuojant grupinius ir asmeninius projektus, sudaryti galimybes tose pačiose veiklose dalyvauti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. (daugiau…)Suomiai talkina ugdant informatikos gebėjimus Lietuvos pradinukams

2 Lap 2017

Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro mokykla, kartu su kitomis geriausiai pasirengusiomis  9 mokyklų komandomis iš Druskininkų, Alytaus, Rokiškio, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus, Vilkaviškio, dalyvauja projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ . projekto metu glaudžiai bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos mokslininkais, bet ir išbandomos praktikos sukauptos kitose šalyse. Vizito į Suomiją metu susipažinta su mokyklų patirtimi, aptartos galimybės bendradarbiauti diegiant Suomijoje patikrintas mokymo programas.

Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro  pradinukai nuo rugsėjo mėn. jau mokosi ir informatikos. Per matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir kitas pamokas mokiniai kartu su mokytojais vykdo naujas, įdomias veiklas, padedančias ugdyti informatinio mąstymo gebėjimus.

Mokytojai išbando mokslininkų parengtus pamokų scenarijus ir užduotis mokiniams, dalijasi patirtimi, kaip sekėsi juos įgyvendinti, teikia savo pastabas ir siūlymus, kaip būtų galima juos tobulinti. Mokyklų komandos taip pat turi galimybę susipažinti ir išbandyti pradinio ugdymo virtualias mokymosi aplinkas.

Pasak prof. V. Dagienės, informatinio mąstymo skatinimas tikrai nereiškia, kad pradinių klasių mokiniai pamokas leis prie kompiuterių.

„Informatinis mąstymas, kaip pati sąvoka ir siūlo, tai ugdymas tokių mąstymo komponentų, kurių labiausiai reikia XXI amžiaus piliečiui: spręsti įvairius uždavinius, mokytis atskirti, ką galima padaryti greičiau, automatizuojant, kaip galima įveikti problemas dirbant drauge, kaip pasinaudoti įvairiomis prieinamomis priemonėmis ir pan.“, – pasakojo prof. V. Dagienė.

Vizito metu įsitikinta, kad turime daug sąsajų  Suomijos mokyklų su savo mokykla: dėmesys vaikui, laisvė planuoti ir derinti pamokų laiką, erdvių kūrimas „Mokykla be sienų” principu, rūpinimasis vaikų judėjimu ir pabuvimu gryname ore, informacinių technologijų (IT)naudojimas, kuris padeda vaikams geriau mokytis visų dalykų.

Sukaupta patirtimi planuojama dalintis su kitomis Lietuvos mokyklomis.Darželio vizualizacija Aukštelkėje

14 Spa 2017

Šiek tiek apie mokyklos infrastruktūrą:

• Nauja grupė jau netrukus. Sudarytos puikios sąlygos ikimokyklinukams.

• Planuojam šiltinti pastatą. Apšiltinus su menininkų Redos ir Arūno Uogintų pagalba sienos bus paverstos kūriniais. Parama iš Vietos veiklos grupės.

• Vaikų žaidimo aikštelė. Dar ieškom paramos 🙂