Mokinių pasiekimams gerinti – pažangios IT technologijos

19 Bir 2019

Mokinių pasiekimams gerinti – pažangios IT technologijos

Ar žinojote, kad vaiko mokymosi sėkmei įtakos turi daugiau kaip 138 veiksniai. Visus juos suvokti įprastais būdais praktiškai neįmanoma. Ekonomiškai stipresnėse nei Lietuva šalyse švietime taikomi IT pažangios analitikos modeliai, leidžiantys apjungti skirtingus duomenis apie vaiko šeimą efektyvesniam personalizuoto ugdymo proceso organizavimui ir valdymui.

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, kartu su Šiaulių Salduvės progimnazija, bei Prienų rajono Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinėmis mokyklomis įgyvendina projektą „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant palankiosios analitikos modelį“, kurio tikslas ir yra – adaptuoti ir išbandyti inovatyvų pažangios analitikos modelį, leidžiantį mokyklai priimti personalizuotus vaiko mokymosi motyvaciją ir pasiekimus didinančius, duomenimis apie šeimos aplinką grindžiamus sprendimus, siekiant ugdymo proceso efektyvumo. Projekto metu adaptuojamas Tacoma (JAV) valstybinių mokyklų tinklo efektyviai naudojamas pažangiosios analitikos modelis, kartu su Ugdymo inovacijų centru rengiami darbo su šeimomis scenarijai, jie išbandomi praktikoje.

Projekto metu stebimas aštuntos klasės mokinių matematikos pasiekimų pokytis, tačiau pasibaigus projektui, mokyklos ir toliau naudos parengtą pažangios analitikos modelį, bus suteikta galimybė juo naudotis ir kitoms Lietuvos mokykloms.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.