Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas elektroninėje erdvėje

4 Bal 2019

Mokykla yra pasirengusi Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui elektroninėje erdvėje

2019 m. balandžio-gegužės mėn. 2, 4 ir 6 klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). O 8 klasės mokinių laukia naujovė – Nacionalinis mokinių matematikos ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus vykdomas elektroninėje erdvėje. Elektroninę Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo versiją šalyje planuojama iki galo įdiegti nuo 2021 m.

Aukštelkės mokykla Nacionaliniam mokinių patikrinimui elektroninėje erdvėje yra pasirengusi. Kryptingai įgyvendiname Išmaniojo mokymo(si) trajektoriją – mokymuisi išnaudojame šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes: naudojame elektroninę mokymosi aplinką EMA, virtualius vadovėlius, debesų kompiuterijos paketo programas, į pradinio ugdymo turinį integruojame informatikos ugdymą. Pasitelkiant išmaniąsias technologijas stebima ir planuojama mokinių asmeninė pažanga.