Mokyklos istorija ir atributika

aukstelkesAukštelkės dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1795 m.

Aukštelkės vardas kildinamas iš dviejų žodžių, – „aukštas“ ir „elka“ arba „alka“, o tai reiškia „susirinkimą“, „šventą vietą“, „žinyčią“.
Aukštelkė- tai „aukšta žinyčia“- viena mūsų bočių pagoniškosios tikybos vietų. Neatsitiktinai pakalnėje tekantis upeliukas irgi Šventupiu vadinamas. Ten, kur dabar išsidriekusi Aukštelkė, visai neseniai buvo dirbamos žemės laukai. Tik 1962 metais tuometinio mokyklos direktoriaus Prano Dargužo ir „Auksinės varpos“ kolūkio pirmininko Juozo Norkevičiaus rūpesčiu Aukštelkėje buvo skirti pirmieji sklypai individualių namų statyboms. Dabar Aukštelkė – gana didelė gyvenvietė. Joje yra 26 gatvės, gyvena 1235 gyventojai (2002 m.) Aukštelkėje yra pagrindinė mokykla, bažnyčia, pensionatas, baldų gamykla „Justluka“. Ypatingai gyvenvietė išaugo paskutiniais metais. Čia sparčiai vyksta individualių namų statyba.

 

MOKYKLOS ISTORIJA

Pirmosios žinios apie Aukštelkės kaime pradėjusią veikti mokyklą siekia 19251936-uosius metus. Tai buvo Pradinė mokykla, įsikūrusi ūkininko Antano Petrausko name.

1925 metais mokyklą lankė 25 mokiniai. Tuo metu mokytų žmonių kaime buvo nedaug, tad su visų 4 klasių mokiniais dirbo vienas mokytojas – Stasys Adomaitis. Buvo organizuojami kursai ir vyresniems vaikams.

19361937 m. mokykla tebeveikė ūkininko Stasio Petrausko name. Mokykloje dirbo irgi vienas mokytojas – Povilas Makštela.

19371938 m. vaikai mokėsi ūkininko Juozo Vargono name. Mokykloje buvo 4 klasės, dirbo 2 mokytojai: Jonas Jakubonis ir Kostė Jakubonienė.

19391940 m. mokyklai dalį savo namų skyrė du ūkininkai: Vaitkai ir Jarulaičiai. Kiekvienas jų priglaudė po 2 klases.

19401943 metais mokykla įkurdinta Aukštelkės klebonijoje.

1940 m. Aukštelkės gyventojų  pastangomis  prasidėjo Aukštelkės mokyklos statyba…

Prisiminimai iš Cicilijos Dargužienės, pirmojo mokyklos direktoriaus žmonos, pasakojimo, užrašyto 1986 m.:

,,Pamatai mokyklai apmatuoti 1940 m. Šiaulių apskrities pirmininkas Bakutis skyrė mokyklai sklypą. Bet vos prasidėjus statybai, užklupo karas. Vokiečiai neleido toliau statyti ir, aišku, lėšų jokių tam neskyrė. Tačiau nežiūrint viso to, darbas vyko. Akmenis suvežė patys žmonės, o statybai lėšos renkamos iš gyventojų. Plytas gabeno iš Bubių ir Kuršėnų plytinių. Surenkamos plytų liekanos iš Pašiaušės mokyklos. Tuo pat metu pradėta statyti ir Pakapės mokykla, bet tuo metu statyba nebaigiama. Medžiagos vežamos ir iš ten. Mediena gabenama iš Pakruojo, Šaukėnų, Kuršėnų miškų. Prie mokyklos statybos labai daug prisidėjo vietiniai gyventojai: Jonas ir Pranas Bakevičiai, Zigmas Petrauskas, Antanas Kiuras, Stasys Vitkauskas, Kazys Petrauskas, Antanas Petrauskas, Povilas Petrauskas, Povilas Petruitis ir kiti. Samdytiems statybininkams maistą rinko iš aplinkinių kaimų gyventojų. Inžinierius Gergelis nuo vokiečių statomų tiltų slapčia skirdavo geležies, nes vokiečiai šią statybą draudė. Nors mokykla stovėjo prie pagrindinio kelio, tačiau tiesioginio privažiavimo nebuvo, reikėjo važiuoti keliu aplink, kuris dabar veda į Aukštelkės internatą. Statybininkai ir prie mokyklos dirbantys gyventojai, pamatę pakelėje sustojusią mašiną, slėpdavosi.

Vieno aukšto mūrinė mokykla pastatyta statybos organizatoriaus, pirmojo mokyklos direktorius Prano Dargužo ir vietos gyventojų dėka. Ir nuo 1944 metų sausio 15 dienos pradėjo veikti. Iš pradžių – pradinė, o vėliau – septynmetė. 1953 m. iškilo antrasis mokyklos aukštas.“

Pirmieji darbo metai buvo ieškojimų, svarstymų, kūrimosi laikas. Ilgamečių direktorių P. Dargužo, J. Vaitkevičiaus, J. Ačienės, D. Vėdaraitės ir A. Braškienės dėka mokykla tampa daugiaplanės veiklos organizatore.

O mokykla kasmet augo, gražėjo ir keitėsi jos veidas.

Mokykla turi savo vėliavą, himną, internetinę svetainę, Facebook‘ą, kur fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai, įvykiai.

2014 m. paminėta ugdymo įstaigos garbinga 70-mečio sukaktis. Ta proga visos mokyklos bendruomenės pastangomis mokyklos aplinką papuošė PUŠAIČIŲ parkas (pasodinta 70 pušaičių).

2014 m. rugpjūčio 18 d. mokyklai pradeda vadovauti mokyklos direktorius Vaidas Bacys.

Šiandien tas prieš septyniasdešimtmetį pradėtas darbas tęsiamas, ir džiugu, kad į mokyklos tradicijas, patikrintas laiko, žvelgiama šiuolaikiškai. O viso darbštaus ir kūrybingo mokyklos kolektyvo siekis  – vien į sėkmę lai veda keliai.

 

MOKYKLOS HIMNAS

Laiko ratas vis sukas ir sukas
Kelios dešimtys jau praeity
Kiek čia džiaugsmo akimirkų būta,
Kiek svajų išbarstytų kely…
Priedainis
Mokykla – tu jaunystė sparnuota,
Tu vaikystės svajonių namai.
Mokykla – planeta sugalvota,
Kad jauni liktume amžinai.

Mes gražiausiais darbais pasipuošę
Einam šlovinti  metų tavų.
Patikėk, mes tavęs neišduosim,
Nepaminsim idėjų šviesių.

Priedainis
Mokykla – tu jaunystė sparnuota,
Tu vaikystės svajonių namai.
Mokykla – planeta sugalvota,
Kad jauni liktume amžinai.

Žodžiai E. Aleknavičienės
Muzika V.Barono