Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Daiva Rašimienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1986-08-27
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, lietuvių kalba ir literatūra
Mokomasis dalykas — gimtoji k. (lietuvių k)
Kitos pareigos: 6 klasės auklėtoja

Vida Šarauskienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 2005-08-29
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika ir technologijos bei  anglų filologija
Mokomasis dalykas —  užsienio k. (anglų k.)
Kitos pareigos: 8 klasės auklėtoja

Zita Švambarienė
Vyresnioji mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2004-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra bei geografija
Mokomasis dalykas: geografija, kūno kultūra

Irma Bartkevičienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 2008-01-07
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, fizika ir kitų gamtos mokslų pagrindai
Mokomasis dalykas: chemija, gamta ir žmogus

Lina Kaveckytė
Vyresnioji mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, fizika ir kitų gamtos mokslų pagrindai
Mokomasis dalykas: fizika, biologija

Daugirdas Stonys
Mokytojas
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, istorija
Mokomasis dalykas: istorija
Kitos pareigos: 7 klasės auklėtojas

Laisva Jankauskienė
Vyresnioji mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2001-09-10
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis neuniversitetinis, katalikų religijos pedagogika
Mokomasis dalykas — dorinis ugdymas (tikyba)

Laima Vaičiulienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 2012-09-01
Išsilavinimas,  specialybė: aukštasis, rusų kalba ir literatūra
Mokomasis dalykas: užsienio k. (rusų), dorinis ugdymas (etika)

Stanislava Rusevičienė
Muzikos mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2017-09-06
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, muzikos pedagogika
Mokomasis dalykas — muzika
Kitos pareigos – neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

Vilma Kardašienė
Vyresn. mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2012-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika
Mokomasis dalykas: pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 1 klasės auklėtoja

Jūratė Žegulienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1993-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokomasis dalykas — pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 3 klasės auklėtoja

Lina Valauskienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1985-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokomasis dalykas — pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 4 klasės auklėtoja

Gitana Sudeikienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1996-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika bei  švietimo vadyba
Mokomasis dalykas — pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 2 klasės auklėtoja

Ingrida Jurevičiūtė
Specialioji pedagogė, logopedė
Mokykloje dirba nuo 2016-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, specialioji pedagogika bei pedagogo kvalifikacija

Deimantė Latvė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokykloje dirba nuo 2015-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, šeimos pedagogika bei mokytojo kvalifikacija
(Vaiko priežiūros atostogose )

Daiva Gedminienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Mokykloje dirba nuo 2016-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika ir pagrindinės mokyklos darbų mokytojo kvalifikacija
Mokomasis dalykas — ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Irena Poškienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokykloje dirba nuo 2017-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, dailės ir darbų mokytoja
Mokomasis dalykas — ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ilona Dilinskienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokykloje dirba nuo 2017-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Mokomasis dalykas — ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Paulina Ivanauskaitė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, inžinierinis, projekto „Renkuosi mokyti – mokyklos kaitai“ dalyvė
Mokomasis dalykas – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Gediminas Marcišauskas
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis
Mokykloje dirba nuo 2018-09-17
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

Laurita Tugaudytė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, kineziterapija
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)

Jurgita Bekerienė
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Mokytojo padėjėja

Loreta Dauliuvienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja.
Mokykloje dirba nuo 2018-09-10
Mokomasis dalykas – užsienio k. (vokiečių).

Asta Arminienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija.
Mokykloje dirba nuo 2018-10-01
Mokomasis dalykas – dailės ir technologijų mokytoja.

Jurgita Žvingelienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika.
Mokykloje dirba nuo 2018-10-23
Mokomasis dalykas – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.