Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

Vilma Kardašienė
Vyresn. mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2012-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika
Mokomasis dalykas: pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 2 klasės auklėtoja.

Gitana Sudeikienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1996-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika bei  švietimo vadyba
Mokomasis dalykas — pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 3 klasės auklėtoja.

Jūratė Žegulienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1993-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokomasis dalykas — pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 4 klasės auklėtoja.

Lina Valauskienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1985-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio mokymo pedagogika ir metodika
Mokomasis dalykas — pradinių klasių mokytoja
Kitos pareigos: 1 klasės auklėtoja.

Aušra Lakačauskienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis,matematikos ir mokytojo kvalifikacija.
Mokykloje dirba nuo 2015-09-01
Mokomasis dalykas – matematika, informatika.

Daiva Rašimienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 1986-08-27
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, lietuvių kalba ir literatūra
Mokomasis dalykas — gimtoji k. (lietuvių k)

Daugirdas Stonys
Mokytojas
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, istorija
Mokomasis dalykas: istorija

Vida Šarauskienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 2005-08-29
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika ir technologijos bei  anglų filologija
Mokomasis dalykas —  užsienio k. (anglų k.)

Lina Kaveckytė
Vyresnioji mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, fizika ir kitų gamtos mokslų pagrindai
Mokomasis dalykas: fizika, biologija, chemija.

Laima Vaičiulienė
Mokytoja metodininkė
Mokykloje dirba nuo 2012-09-01
Išsilavinimas,  specialybė: aukštasis, rusų kalba ir literatūra
Mokomasis dalykas: užsienio k. (rusų), dorinis ugdymas (etika).

Stanislava Rusevičienė
Muzikos mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2017-09-06
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, muzikos pedagogika
Mokomasis dalykas — muzika
Kitos pareigos – neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas).

Zita Švambarienė
Vyresnioji mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2004-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra bei geografija
Mokomasis dalykas: geografija.

Laisva Jankauskienė
Vyresnioji mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2001-09-10
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis neuniversitetinis, katalikų religijos pedagogika
Mokomasis dalykas — dorinis ugdymas (tikyba).

Asta Arminienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija.
Mokykloje dirba nuo 2018-10-01
Mokomasis dalykas – dailės ir technologijų mokytoja.

Inga Urbonienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja.
Mokykloje dirba nuo 2019-11-04
Mokomasis dalykas – užsienio k. (vokiečių).

Ingrida Jurevičiūtė
Specialioji pedagogė, logopedė
Mokykloje dirba nuo 2016-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, specialioji pedagogika bei pedagogo kvalifikacija.

Irena Poškienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokykloje dirba nuo 2017-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, dailės ir darbų mokytoja
Mokomasis dalykas — ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Ilona Dilinskienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokykloje dirba nuo 2017-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Mokomasis dalykas — ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Greta Škikūnienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2019-09-02
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis,
Mokomasis dalykas – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Daiva Gedminienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Mokykloje dirba nuo 2016-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinio ugdymo pedagogika ir pagrindinės mokyklos darbų mokytojo kvalifikacija
Mokomasis dalykas — ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Deimantė Latvė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokykloje dirba nuo 2015-09-01
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, šeimos pedagogika bei mokytojo kvalifikacija
(Vaiko priežiūros atostogose ).

Roberta Plekavičienė
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis,specialioji pedagogika – (logopedė).
Mokykloje dirba nuo 2019-02-04
Mokomasis dalykas – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, logopedė.

Evaldas Kanopackis
Fizinio ugdymo mokytojas.
Mokykloje dirba nuo 2019-09-02
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, sporto pedagogika.
Mokomasis dalykas – fizinis ugdymas.

Jurgita Bekerienė
Mokykloje dirba nuo 2018-09-03
Mokytojo padėjėja.

Jurgita Grigalauskienė
Neformaliojo ugdymo mokytoja.
Mokykloje dirba nuo 2019-09-02
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, menai ir dizainas.

Renata Ivanauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2019-11-04
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, ekonomika.
Mokomasis dalykas – priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Aušra Grabauskienė
Neformaliojo ugdymo mokytoja
Mokykloje dirba nuo 2019-09-09
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, pradinių klasių pedagogika ir kūno kultūra
Mokomasis dalykas – neformaliojo ugdymo mokytoja.

Justinas Jurgilas
Mokytojas, kuratorius.
Mokykloje dirba nuo 2019-09-02
Išsilavinimas, specialybė: aukštasis, teatro ir kino bakalauras.
Mokomasis dalykas – Žmogaus sauga.