Rugsėjui artėjant

8 Rgp 2017

Vaiko sveikatos pažyma

Kiekvienais naujais mokslo metais, iki rugsėjo 15 dienos mokiniai privalo pateikti pažymą mokymo įstaigai apie savo sveikatos būklę. Dėl moksleivio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka. Reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas (dantų gydytojas). Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas siunčiamas pas gydytojus specialistus.

Socialinė parama

Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų, mokiniams gali būti suteikta socialinė parama.

Socialinės paramos mokiniams rūšys:

  1. mokinių nemokamas maitinimas:

1.1. pietūs;

1.2. pusryčiai (pavakariai);

1.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

  1. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją užpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus.

 Šiuolaikinio meno agentūra 2

22 Bir 2017

2017m. kovo – birželio mėnesiais įgyvendinome Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuotą projektą „Šiuolaikinio meno agentūra 2“. Projektas apjungė ir pristatė šiuolaikinį meną bei įtraukė į veiklą įvairaus amžiaus Aukštelkės ir aplinkinių bendruomenių narius. Siekėme skatinti bendruomenių jaunimą dalyvauti kūrybinėje veikloje, įkvėpti vertinti tai, kas juos supa, patirti neatrastus potyrius meno pagalba. Projekto dalyviai  turėjo galimybę supažindinti su įvairiomis šiuolaikinio meno atšakomis, kūrėjais, meno raiškos pagalba spręsti socialinius reiškinius, dalintis naujomis idėjomis, metodais, technikomis, pristatyti savo šalies istoriją ir kultūrą bei skirtingas meno sritis Aukštelkės, aplinkinių kaimų ir Šiaulių miesto bendruomenėms bei puoselėti tarpkultūrinį dialogą. Jaunimas turėjo galimybę dalyvauti surengtose kūrybinėse dirbtuvėse, kurti bei pristatyti savo kūrybinių darbų parodą visai bendruomenei. Kūrybinių dirbtuvių „Žmonės“, „Kaimo simboliai, objektai, vietovės“, „Žmogaus, bendruomenės, gimtojo krašto istorija“, ,,Gyvenimo virsmo, kitimo scenarijus“ metu  jaunieji kūrėjai dirbo grupėse, vadovaujami patyrusių mūsų krašto menininkų – T. Andrijausko, E.Narbutaitės, V. Jevtušenkienės. Vykdytos projekto veiklos buvo orientuotos į socialinę aplinką, žmones, gamtą, istorinius apylinkių paminklus, į tai, kas nuolat aplink mus kinta. Neatsitiktinai ir projekto metu sukurtų foto ir dailės darbų paroda pavadinta „Tai, ko nebebus“. Patyrusių lektorių, kultūros ir meno kūrėjų, vietos mokytojų, naujųjų technologijų ir aktyviųjų ir inovatyviųjų mokymo metodų dėka jaunuoliai susipažino su dalimi šiuolaikinės kultūros, fotografijos, video menais, turėjo galimybę patys kurti, išbandyti naujas veiklas.

 Kūrybinės dirbtuvės

21 Bir 2017

2017 m. birželio 5–9 d. Vilniuje vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo mūsų mokyklos komanda, kartu su dešimčia kitų atrinktų Respublikos mokyklų  komandų. Dirbtuvių organizatorių suplanuotos intensyvios programos metu su dalyviais dirbo beveik 20 lektorių. Daug patirties įgijome per praktines veiklas. Sužavėjo programų paketai „LEGO Education WeDo2.0“, „Scottie Go!“, „Scratch Junior“, „Blue Bot“, „Code Monkey“, „Scratch skirti ugdyti informatinį mąstymą  ir mokyti programuoti žaidžiant . Aptarėme pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenis ir galimybes integruoti informatikos mokymą kitų dalykų pamokose. Prof. Mikko-Jussi Laakso iš Suomijos pristatė virtualią aplinką ViLLE .Lektoriai dalinosi gerąją ugdymo patirtimi Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės pradinėse mokyklose.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo tikslingai ruošiamasi kitais mokslo metais vyksiančiam informatikos mokymo pradiniame ugdyme išbandymui. Po savaitę trukusio įtempto darbo grįžome pagilinę savo supratimą apie informatikos mokymo galimybes pradinėse klasėse ir kupini entuziazmo.Įgyvendintas projektas „Pasirinkimas mūsų rankose“

21 Bir 2017

Aukštelkės kaimo bendruomenė „Aukštarūžė“ kartu su Šiaulių r. Aukštelkės mokykla 2016 m. spalio – 2017 m. birželio mėnesiais vykdė prevencinį projektą, skirtą vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybių prevencijai.

Projekto „Pasirinkimas mūsų rankose“ veiklas finansavo (5400,0 €) Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Mokymus bei individualias konsultacijas bendruomenės nariams, mokiniams, tėvams, mokytojams apie savęs pažinimą ir gebėjimą pozityviai aktyvuoti savo santykį į kitus ir į gyvenimą vedė psichologė Virginija Servutienė.

Siekiant įgyvendinti projekte numatytus tikslus, mokymai, atsižvelgiant į tikslinės grupės ypatumus ir poreikius, vykdyti pagal gyvenimo įgūdžių modelį (1pav.). Analizuota kasdienybėje būtinų gyvenimo įgūdžių sistema, kurios poveikis pristatytas dalyvių asmeninės patirties pavyzdžiais.

„Traukinyje“ užkoduoti penki pagrindiniai žingsniai: savęs pažinimas, bendravimo, sąveikos gebėjimai, problemos ir iššūkiai, emocinis atsparumas ir pozityvumas.

Projekto veiklos sulaukė didelio bendruomenių narių dėmesio. Džiaugiamės, kad mokymai vyko bendruomenėje, šalia gyvenamosios vietos.

„Psichikos sveikata – tai emocinis, dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte” (Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas).

 

   Integruotas gamtos mokslų kursas 5-8 klasėms

14 Bir 2017

Aukštelkės mokykla, kartu su kitomis 18 mokyklų komandomis iš įvairių Lietuvos savivaldybių, atrinkta išbandyti „Integruoto gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms“ programą. Birželio 13-14 d. vyko pirmosios „Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms“ programos išbandymo kūrybinės dirbtuvės, kurių metu dalyviai ne tik nagrinėjo programą ir metodines rekomendacijas, bet ir kūrė ilgalaikius planus bei ruošėsi kitų mokslo metų darbui. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo gamtos mokslų mokytoja Irma Bartkevičienė.


KVIEČIAME Į RENGINĮ

3 Geg 2017

…2017 m. birželio 3d. Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos Vaivos sode…

 

ŠVIETIMUI NEABEJINGŲ ŽMONIŲ SAMBŪRIS „GEROS MOKYKLOS LINK“

Šio renginio metu, suburdama švietimui neabejingus žmones, mokykla siekia būti atvira pasauliui: dalintis savo požiūriu, gerąja patirtimi bei reaguoti į švietimo srities pokyčius, naujoves, kitokį švietimo ateities matymą. Šio renginio metu siūlome sau ir Jums mokytis su kitais ir iš kitų. Diskutuodami kartu, visi keliausime geresnės, kokybiškesnės mokyklos link.

„Geros mokyklos link“ diskusijas organizuosime OpenSpace Conference (atvirų pasitarimų) forma. Sieksime, kad diskusijos būtų dialogiškos ir tyrinėjančios, t.y. įdomios ir mus visus auginančios. Diskutuodami sieksime ugdyti(s) įvairias svarbias kompetencijas, lankstumą kintant aplinkai bei gebėjimą susidoroti su iššūkiais, skatinsime kelti klausimus ir mąstyti. OpenSpace Conference diskusijų forma generuoja įdomesnius pokalbius, kadangi neturi apibrėžto scenarijaus. Tai nėra paskaita, tai visų dalyvių įsitraukimas aptariamomis temomis, spontaniškumas. Renginio svečiams rekomenduojame apgalvotai pasirinkti diskusijas, kuriose jie dalyvaus, kad tema rūpėtų, norėtųsi diskutuoti, kelti klausimus. Diskusijų moderatoriai ir temos:

Diskusijos moderatorius Tema
Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Švietimas: investicija ar išlaidos?
Rygaudas Guogis, neformalios organizacijos Mokymosi mokykla vadovas Kaip mokslo metus paversti mokymosi pilnomis atostogomis?
Gediminas Milašius, Šiuolaikinės mokyklos centro mokytojas Kaip jaučiuosi būdamas mokytoju ir ką tai man reiškia?
Tomas Kivaras, Kauno technologijos universiteto gimnazijos vadovas Ar kompiuteris pakeis mokytoją?
Sniega Krenciūtė, Šiaulių Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenės vadovė Ar tėvai gali būti mokyklos savininkai?
Giedrė Mendoza Herrera, architektė Ko mokyklos gali pasimokyti iš google?
Paulius Godvadas, „Kitokie projektai“ konsultantas Kodėl gera mokykla nekuria savo bendruomenės?
Nerijus Januškevičius, „Kitokie projektai“ profesinių santykių konsultantas Kodėl santykiai svarbiau negu mokymo programos?
Virginija Servutienė, psichologė Ar visi mokykloje gali būti laimingi?
Tautvydas Mėdžius, finansų analitikas Ar mokiniai gali būti mokytojais?

 Regioninė švietimo paroda Radviliškyje

13 Bal 2017

2017 m. balandžio 12-13 dienomis Aukštelkės mokyklos mokytojai dalyvavo regioninėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ 2017. Renginiuose buvo gvildenami aktualūs klausimai: bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas, Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas. Parodoje įrengtuose stenduose buvo pristatomos mokymo(si) priemonės, edukacinės programos ir tai, ko reikia šiuolaikiškam bei kokybiškam darbui mokykloje.

Mokyklos mokytojos Vida Šarauskienė, Aušra Lakačauskienė vedė regiono mokytojams edukacinį užsiėmimą, supažindinantį su Microsoft Office 365 įrankiais One Note ir Microsoft Edge.

Mokyklos direktorius Vaidas Bacys, kartu su lektoriais Gražvydu Kazakevičiumi (LR švietimo ir mokslo ministerija), Dr. Jūrate Valuckiene, Sigitu Balčiūnu, Dr. Milda Damkuviene (Šiaulių universitetas) diskutavo apie strateginio planavimo procesus, mokyklos misijos suvokimą („Apie vadybą ir lyderystę: strateginis planavimas – prãsmės ar beprasmybės?“). Renginyje buvo pristatyta Aukštelkės mokyklos praktika.