Diskusija ,,Geros mokyklos link“

25 Bir 2019

Diskusija „Geros mokyklos link” 2019 m. birželio 14 d. pakvietė visus į atvirų pokalbių vakarą ,,VISIEMS” Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro kiemelyje. Esminė pokalbių ašis – koks ugdymas reikalingas mums visiems, turintiems skirtingų poreikių.

Diskusijos buvo organizuotos vadovaujantis atviros erdvės principais: mokyklos kiemelyje susėdę grupėmis ratu, diskutavome visiems rūpimomis temomis:

„Mokymosi strategijos kaip įrankis savivaldžiam besimokančiam“, moderatorė – Berita Simonaitienė, „Ar įmanoma mokykla visiems be vietos bendruomenės?“, moderatorė – I. Segalovičienė, „Mokyti ar leisti mokytis?“, moderatorius – Lukas Benevičius, ,,Mokytojas: ko iš jo tikimasi ir ką jis gali?“, moderatorė Lina Miltenienė, ,,(Ne) prisitaikymas…”, moderatorius – Sergejus Staponkus, ,,Ar ir kaip švietimas tampa žmogaus teise?“, moderatorius – Jonas Ruškus, ,,Mokytojų ir tėvų refleksija”, moderatorius – R. Bubnys.

Diskusijos nesibaigė numatytu laiku, nes kalbėtis tikrai buvo apie ką. Daugelis po jų išsinešė gerų idėjų, kurias pritaikys savo darbe, šeimoje, bendruomenėje.Mokinių pasiekimams gerinti – pažangios IT technologijos

19 Bir 2019

Mokinių pasiekimams gerinti – pažangios IT technologijos

Ar žinojote, kad vaiko mokymosi sėkmei įtakos turi daugiau kaip 138 veiksniai. Visus juos suvokti įprastais būdais praktiškai neįmanoma. Ekonomiškai stipresnėse nei Lietuva šalyse švietime taikomi IT pažangios analitikos modeliai, leidžiantys apjungti skirtingus duomenis apie vaiko šeimą efektyvesniam personalizuoto ugdymo proceso organizavimui ir valdymui.

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, kartu su Šiaulių Salduvės progimnazija, bei Prienų rajono Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinėmis mokyklomis įgyvendina projektą „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant palankiosios analitikos modelį“, kurio tikslas ir yra – adaptuoti ir išbandyti inovatyvų pažangios analitikos modelį, leidžiantį mokyklai priimti personalizuotus vaiko mokymosi motyvaciją ir pasiekimus didinančius, duomenimis apie šeimos aplinką grindžiamus sprendimus, siekiant ugdymo proceso efektyvumo. Projekto metu adaptuojamas Tacoma (JAV) valstybinių mokyklų tinklo efektyviai naudojamas pažangiosios analitikos modelis, kartu su Ugdymo inovacijų centru rengiami darbo su šeimomis scenarijai, jie išbandomi praktikoje.

Projekto metu stebimas aštuntos klasės mokinių matematikos pasiekimų pokytis, tačiau pasibaigus projektui, mokyklos ir toliau naudos parengtą pažangios analitikos modelį, bus suteikta galimybė juo naudotis ir kitoms Lietuvos mokykloms.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.„Sveika, vasara“

5 Bal 2019

Artėjant renginiui „Sveika, vasara“

Šią savaitę mokykloje rinkosi Aukštelkės bendruomenės – verslo, mokyklos, globos namų, bendruomenės, parapijos – atstovai. Tarėmės dėl renginio „Sveika, vasara!“.

Šiemet planuojame rinktis tris dienas:

  • Birželio 14 dieną skirsime sambūriui „Geros mokyklos link“. Simboliška, kad šią dieną diskutuosime apie mokyklą, kuri yra valstybės ateities pagrindas.
  • Birželio 15 dieną vyks sportinės varžybos, bendruomenėje veikiančių institucijų, ūkininkų prisistatymas (eisena, koncertas).
  • Birželio 16 dieną vyks Šv. Antano atlaidai bei Agapė Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.

Turintys idėjų visuomet laukiami.

Prisiminimui – praėjusių metų renginio vaizdai.

https://www.facebook.com/aukstelke/videos/1734682443253894/?v=1734682443253894Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas elektroninėje erdvėje

4 Bal 2019

Mokykla yra pasirengusi Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui elektroninėje erdvėje

2019 m. balandžio-gegužės mėn. 2, 4 ir 6 klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). O 8 klasės mokinių laukia naujovė – Nacionalinis mokinių matematikos ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus vykdomas elektroninėje erdvėje. Elektroninę Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo versiją šalyje planuojama iki galo įdiegti nuo 2021 m.

Aukštelkės mokykla Nacionaliniam mokinių patikrinimui elektroninėje erdvėje yra pasirengusi. Kryptingai įgyvendiname Išmaniojo mokymo(si) trajektoriją – mokymuisi išnaudojame šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes: naudojame elektroninę mokymosi aplinką EMA, virtualius vadovėlius, debesų kompiuterijos paketo programas, į pradinio ugdymo turinį integruojame informatikos ugdymą. Pasitelkiant išmaniąsias technologijas stebima ir planuojama mokinių asmeninė pažanga.Skirkite 2% Aukštelkės mokyklai-daugiafunkciam centrui

1 Bal 2019

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymu galima teikti paramą neatvėrus piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus nustatytos formos FR0512 (VERSIJA 03) prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2019 m. gegužės 1 dienos. Jei nutarsite skirti paramą mūsų mokyklai, pildydami formoje lauką „Gavėjas“ – Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras, „Paramos gavėjo kodas“ – 190059031.

Labai svarbu – būtina deklaruoti savo pajamas už 2018 m., tik tokiu atveju Jūsų 2 % parama pasieks gavėją. Labai AČIŪ tiems, kurie jau skyrė 2 % paramą Šiaulių r. Aukštelkės mokyklai-daugiafunkciam centrui.

Mokykla-daugiafunkcis centras už Jūsų skirtas 2 % lėšas įsigijo dažus mokyklos fasadui, suremontuoti 1 ir 5 klasės kabinetai, nupirkti baldai.Mokykla-daugiafunkcis centras 2 % paramos lėšas ketina skirti dviejų klasių bei II aukšto koridoriaus remonto darbams bei baldų įsigijimui.

Ačiū! Jūsų parama mokyklai labai svarbi.

Direktorius Vaidas Bacys
Mokiniai Aukštelkės socialiniuose globos namuose

3 Sau 2019

Gruodžio 20 d. Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos – daugiafunkcio centro 3 ir 8 klasių mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės, aplankė Aukštelkės socialinius globos namus, kartu su Dainų progimnazijos 4a ir 4d klasių mokyklos mokiniais, šventine programėle visus pradžiugino, su meile ir nuoširdumu parodė vaidinimą  ,,Jėzaus gimimo belaukiant“, pynė adventinį vainiką. Socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis pasveikino Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas Tomas Ūksas, visus palaimino, linkėjo kuo gausiausių Viešpaties malonių.

Tikybos mokytoja nuoširdžiai dėkoja Aukštelkės klebonui Tomui Ūksui, Aukštelkės socialinių globos namų darbuotojoms, Aukštelkės mokyklos – daugiafunkcio centro, Dainų progimnazijos mokyklų bendruomenėms – administracijai, mokytojams, mokiniams bei jų tėveliams – už parodytą gerumą.Sveikinimas

18 Gru 2018

Linksmų švenčių!

Linksmų švenčių!

Posted by Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras on 2018 m. gruodžio 16 d., sekmadienis